Lämna ändringsförslag

Åled

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Halmstad)–Torup–Kinnared–Landeryd
Åled station troligen på 1910-talet. Den vänstra delen är den ursprungliga banvaktsstugan. Den tillbyggdes 1887 med den högra delen och fungerade som stationshus fram till 1920. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: A. Ohrlander.
Åled station, med det 1920 uppförda stationshuset. Foto: Okänd.
Åled station, gårdssidan från sydost den 13 maj 2012. Foto: Olle Alm.
Åled station spårsidan från sydväst den 13 maj 2012. Foto: Olle Alm.

Mellan åren 1877 och 1884 kallades stationen Enslöf. Till det första stationshuset togs 1887 den gamla banvaktsstugan i bruk. Det var en envånings träbyggnad som byggdes ut i vinkel.

Nytt stationshus, ett tvåvånings stenhus byggdes år 1920. Stationen las ned 1974, sidospår o.d. revs 1987. Från 1981 ska stationshuset ha använts som godtemplarelokal. Det är obekant hur det förhåller därmed i dag (2013).

Mellan 1990 och 1996 fanns en hållplats med namnet Åled vid km 185,050.

Olle Alm 2012-12-07:
"Stationshuset från 1920 är ett relativt stort vitmålat hus, sannolikt av tegel. Det ligger vid den norra änden av Bangatan. Koordinaterna avser detta hus. Söder om stationhuset finns ett rött uthus kvar."

Kilometertal

184,8

Signatur

Åld

Socken

Enslöv

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Åled

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖtAÅ5g