Kinnared–Ätran

Bandel 522, SJ-distrikt VI

Län

Halland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1885-1887