Landeryd–Reftele–Värnamo

Bandel 516, SJ-distrikt 32 bs

Län

Halland
Jönköping

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1877