Lämna ändringsförslag

Landeryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Halmstad)–Torup–Kinnared–Landeryd

Anslutande bandelar

(Landeryd)–Reftele–Värnamo
(Landeryd)–(Limmared)–Ulricehamn

Landeryd station på 1920-talet? Foto: Okänd.
Landeryd station den 26 juni 2011. Foto: Olle Alm.
Landeryd station den 26 juni 2011. Var det omöjligt att placera de fula teknikhusen och den fula radiomsten lite mer diskret? Foto: Olle Alm.
Landeryd station, lokstallet den 26 juni 2011. Stallet används numera av en förening för museitåg. Foto: Olle Alm.

Nytt stationshus 1886.

Olle Alm skriver:
En museiförening har ett större antal vagnar av varierande ålder uppställda på bangården. Ett nyrenoverat lokstall med flera portar och en vändskiva söder om stationshuset inrymmer åtminstone två museilok. Museitåg körs vid enstaka tillfällen till Smålands Burseryd. Stationshuset är fortfarande i bruk för Trafikverket. Stationen är också hållplats för Krösatågen. Ett magasin norr om stationshuset finns också kvar. (Besök i september 2010).

I mars 2018 har stationshuset förklarats som statligt byggnadsminne. Motivering:
Landeryds station (byggd 1906) i Hylte kommun har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd.

Kilometertal

136,817
131,1

Signatur

Lrd

Socken

Långaryd

Kommun

Hylte

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Landeryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OÄ09ör