Bastuträsk–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Bandel 40, SJ-distrikt V