Lämna ändringsförslag

Klutmark

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken
Klutmark station 1928. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Klutmark station, vattentornet är av en modell som uppfördes i stort antal. Tyvärr är de flesta av dessa karaktärsbyggnader rivna, så ock denna i Klutmark. Bilden uppges vara tagen omkring 1910 (tornet byggdes 1912). Bild från Järnvägsmuseet.  Foto: Okänd.

Här skall från början ha funnits en banmästarstuga, som 1920 flyttades upp till Hednoret vid stambanan. Det saknas dock inget nummer i banvaktsstugeserien och det finns ingen tillkommande stuga i Hednoret, så uppgiften är förbryllande.

Å andra sidan finns på den ekonomiska kartan från 1957 en tydligt märkt banvaktsstuga väster om stationshuset och på den södra sidan av banan, ett hus som saknas i den kända nummerserien. Huset är på en bangårdsritning från 1940 betecknat nummer 9, dvs ett bostadshus för annan järnvägspersonal än banvakter. Det ser alltså ut som om byggnaden bytt "hemvist" från trafikavdelningen till banavdelningen.

Kilometertal

31,829

Signatur

Ktk

Socken

Skellefteå landsförsamling

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Klutmark

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XxWL6K