Lämna ändringsförslag

Stentjärn

Banvaktsstuga, riven 1935–1959
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Såsom varande övertalig såldes stugan 1936 med uthus och tomt om ca 6000 kvm för 1800 kr till ban- och byggnadsarbetaren J. From, Holmsele, Finnforsfallet.

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse 1936-01-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Stugan är uppförd enl. arkitektkontorets ritning litt. E nr 2956, och är det å denna ritning vindsrummet inrett.

Uthuset är uppfört enligt arkitektkontorets ritning litt. E nr 3003.

Enligt Teknisk-Ekonomiska redogörelsen för statsbanan Bastuträsk - Skellefteå - Kallholmen ha byggnaderna jämte markområde kostat cirka 8.900 kronor men torde byggnaderna för närvarande icke kunna uppföras billigare än cirka 15.000 kronor.

Banvaktstugan och uthuset äro byggda år 1912. Stugan är uppförd av timmer och utvändigt panelad med stående bräder och läkt. Taket är täckt med tegel.

Uthuset är uppfört med stomme av bjälkar och sparrar, med undantag av kostallet, som är uppfört av timmer. Utvändig panel och taktäckning i likhet med stugan.

Stugan inrymmer 2 rum och kök, varav 1 vindsrum. Hyran är fastställd till 348 kronor per år. Lägenheten har varit outhyrd sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Underhållet av byggnaderna har fått stå tillbaka efter en följd av år, då det varit ovisst, huruvida hyresgäst kunnat erhållas, sedan banvakten, som sist bebodde stugan, pensionerades och samtidigt avflyttade. Sålunda är målningen och tapetseringen bristfällig, golven slitna och kakelugnarna delvis utbrända.

Beträffande kostallet äro väggarna förruttnade och kan ej användas utan ombyggnad.

Utvändigt äro byggnadernas rödfärgning och målning i behov av förnyelse.

Genom annons i Skellefteåtidningarna i juli månad i år utbjöds bl.a. denna stuga till försäljning med resultat att endast ett anbud inkom. Detta anbud å 525 kronor förkastades såsom för lågt."

Kilometertal

c8,1

Nummer

575

Socken

Skellefteå landsförsamling

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Stentjärn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: RMÖIl3