Lämna ändringsförslag

Gråberg

Banvaktsstuga, kvar 2014
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev 1935-12-19 Kungl. Järnvägsstyrelsen angående försäljning av denna stuga och ytterligare två (192 Vindelälven och 220 Tranmyren):

"Banvaktstugan nr. 582 Gråberg och till denna hörande uthus äro byggda år 1912.

Stugan är uppförd enligt ritning litt. E nr. 2956, varjämte det å ritningen angivna vindsrummet är inrett. Stommen är av timmer och utvändig panel av bräder och läkt. Taket är täckt v tegel. Rummen 17,8 och 16,10 kvm; köket 22,0 kvm.

Uthuset är uppfört enligt ritning litt. E nr. 3003. Stommen är av bjälkar och sparrar, med undantag av kostallet, som är uppfört av timmer. Utvändig panel och taktäckning i likhet med stugan.

Hyran är fatställd till 360 kronor per år.

Stugan har varit obebodd sedan ett tiotal år tillbaka, då vakten genom ändrad sträckindelning, flyttade till ledig lägenhet i bostadshus i Klutmark.

Underhållet av byggnaderna är i stort sett gott. Kostallet är dock angripet av röta och måste, innan det kan användas, ombyggas. Rödfärgningen och utvändig målning är även i behov av förnyelse.

Beträffande sikten vid vägövergången är densamma för närvarande god. För att denna ej måtte försämras, sedan stugan kommit i annans ägo, bör köparen endast få rätt till väg från tomten och fram till vägen. Ritning och köpeavtal har ändrats i enlighet härmed.

Samtliga härovan angivna banvaktstugor erfordras ej som bostäder för sträckvakt, arbetande vakt eller reservvakt. Banvaktstuguområdena anses ej heller bliva behövliga för något statens järnvägars ändamål, såvitt nu kan förutses.

Det är icke känt vad banvaktstugorna 192 och 220 jämte uthus kostat i uppförande, då någon redogörelse från byggnadstiden betr. denna linje ej finnes att tillgå, men torde byggnaderna ifråga för närvarande ej kunna uppföras billigare än c:a 8000 kronor vid vardera platsen.

Beträffande banvaktstugan 582 kostar denna, jämte uthus och tomtområde, enligt Teknisk-ekonomiska redogörelsen för statsbanebyggnaden Bastuträsk-Skellefte-Kallholmen, i runt tal 8.300 kronor, men torde byggnaderna för närvarande icke kunna uppföras billigare än 12.000 kronor."

Styrelsen bemyndigade distriktschefen att träffa avtal om försäljning av stugan med tomt om ca 6200 kvm för 2600 kr till O.V. Larsson, Gråberg, Klutmark."

Kilometertal

27,556

Nummer

582

Socken

Skellefteå landsförsamling

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Gråberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: t8JIbe