Lämna ändringsförslag

Skelleftehamns Nedre

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

1914 - 1991 (därefter infogad i Skelleftehamns Övre). Före 1933 benämnd Skelleftehamn.

Koordinaterna är mycket ungefärliga.

Frågan om försäljning av stationsstugan aktualiserades 1934. Statens järnvägar ansåg att den hade ett försäljningsvärde av runt 17000 kr, den tilltänkta köparen, Skellefteå stad, bjöd 8000 kr. Då SJ inte ville gå under 14000 kr förföll frågan för tillfället. Enligt boken Skelleftebanan köpte staden stationshuset 1939 med avsikt att riva huset och bygga magasin på platsen.

Ur handlingarna till 1934 års ärende:
"Expeditionsrummet och väntsalen ... äro för närvarande uthyrda till enskild person för 600 kr per år, samt lägenheten i övervåningen till en banvakt för 552 kronor per år. Resgodsrummet utnyttjas som expeditionslokal för den stationskarl, vilken tjänstgör vid hamnen, men äro varmrummet och godsboden oanvända.

Även i fortsättningen kommer ett mindre expeditionsrum att bliva behövligt vid Skelleftehamns Nedre för nyssnämnda stationskarl, liksom även ett mindre utrymme för förvaring av sågspån till styckegodsvagnar m.m. Banvakt behöver för statens järnvägars vidkommande icke bo i stationsstugan, men torde det vara osäkert om vederbörande omedelbart kan skaffa sig annan lämpligt belägen bostad med hänsyn till vid Skelleftehamn föreliggande bostadsbrist."

Stationshuset är flyttat och finns kvar som villa i Kallholmen (uppgift ur Skelleftebanan, 2000).

Kilometertal

64,1

Signatur

Skh

Socken

Skellefteå lfs

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Skelleftehamns Nedre

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WF32fV