Lämna ändringsförslag

Slut

Banvaktsstuga, kvar 2014
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken
581 Slut år 1928. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
581 Slut okänt år. Bilden är hämtad från Facebookgruppen Bastuträsk i bilder - Nu & då. Foto: Okänd.

Byggd 1912.

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i november 1933:

"Området utgöres av en banvaktsstugutomt med därå uppförd stuga (nr 581 Slut, uppförd 1911) om 1 r.o.k. i bottenvåningen samt ett vindsrum, Aktk ritning 2956, jämte uthus. Stugan är uppförd av timmer under tegeltak, uthuset av timmer och resvirke under tegeltak. Fastställd hyra 360 kr. + 12 kr. för kostall. Stugan har emellertid icke varit bebodd sedan hösten 1928, ehuru densamma varit uthyrd såsom tjänstebostad åt en numera reserv-, tidigare sträckvakt med egen fastighet. Något behov av stugan föreligger icke, varför densamma tidigare anmälts till arbetschefen, Arvidsjaur, såsom tillgänglig för flyttning. Det finnes emellertid flera stugor lediga än vad som erfordras för statens järnvägsbyggnader, varför intet är att erinra mot en försäljning i förenämnda fall."

Köpare var banvakten O.K. Karlsson, Krångfors.

Kilometertal

24,x

Nummer

581

Socken

Skellefteå landsförsamling

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Byggd

1912

Såld

1941

Ändringsförslag till objektet Slut

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1IUNri