Lämna ändringsförslag

Bastuträsk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Hällnäs)–Bastuträsk

Anslutande bandelar

(Bastuträsk)–Jörn
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Bastuträsk omkring 1946. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bastuträsk station den 3 september 1964. Det nya stationshuset står klart medan det gamla har gjort sitt och rivs. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Seved Walther.

Det gamla stationshuset revs 1965. Ett nytt stationshus uppfördes då 120 m norr om den gamla. Bangården under ombyggnad, stationshuset orört (not. 2008-06-23). I maj 2008 revs godsmagasinet.

Spår åt sydväst till Rävelns grusgrop, tillkommet 1910 inför byggandet av Skelleftebanan. Spåret är numera (2009) till största delen rivet.

Under 2011 har stationshuset försetts med sadeltak och ännu ett våningsplan.

Privat ägare fr o m 2008-05-01: Gunnar & May-Brith Westermark. Ombyggd biljettexpedition och resgods till cafe/studielokal.

Kilometertal

968,266

Signatur

Bst

Socken

Norsjö

Kommun

Norsjö

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bastuträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DaMHyk