Lämna ändringsförslag

Bastuträsk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Hällnäs)–Bastuträsk

Anslutande bandelar

(Bastuträsk)–Jörn
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Bastuträsk station, första stationshuset byggdes 1894, här på bild innan det ombyggdes omkring 1910. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bastuträsk omkring 1946. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bastuträsk station den 3 september 1964. Det nya stationshuset står klart medan det gamla har gjort sitt och rivs. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Seved Walther.
Bastuträsk station med det nästan nya stationshuset vårvintern 1965. Foto: Yngve Vikström.
Bastuträsk station den 7 februari 2008, det "nya" stationshuset är ännu inte ombyggt. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station gatusidan den 7 februari 2008. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station den 7 februari 2008, det fina godsmagasinet har tyvärr inte bevarats. Det revs i maj 2008. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station den 7 februari 2008. Foto: Peter Berggren.

Det ursprungliga stationshuset var en timrad byggnad i två och ett halvt plan. Den tillbyggdes i samband med byggandet av Skellefteåbanan 1909-1912. Huset revs 1964 efter att ett nytt envånings stationshus i tegel och funkisstil uppförts omedelbart söder om den gamla byggnaden.

Bangården var under ombyggnad, men stationshuset orört (not. 2008-06-23). I maj 2008 revs godsmagasinet.

Spår åt sydväst till Rävelns grusgrop, tillkommet 1910 inför byggandet av Skelleftebanan. Spåret är numera (2009) till största delen rivet.

Under 2011 har stationshuset försetts med sadeltak och ännu ett våningsplan.

Privat ägare fr o m 2008-05-01: Gunnar & May-Brith Westermark. Biljettexpedition och resgodsutrymmen har byggts om till café/studielokal.

Kilometertal

968,266
968,293

Signatur

Bst

Socken

Norsjö

Kommun

Norsjö

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bastuträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: åtKhrÖ