Lämna ändringsförslag

Bastuträsk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Hällnäs)–Bastuträsk

Anslutande bandelar

(Bastuträsk)–Jörn
(Bastuträsk)–Slind–Skellefteå/Rönnskärsverken

Bastuträsk omkring 1946. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bastuträsk station den 3 september 1964. Det nya stationshuset står klart medan det gamla har gjort sitt och rivs. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Seved Walther.
Bastuträsk station den 7 februari 2008, det "nya" stationshuset är ännu inte ombyggt. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station gatusidan den 7 februari 2008. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station den 7 februari 2008, det fina godsmagasinet har tyvärr inte bevarats. Det revs i maj 2008. Foto: Peter Berggren.
Bastuträsk station den 7 februari 2008. Foto: Peter Berglund.

Det ursprungliga stationshuset av Hällnäsmodell, om- och tillbyggt, revs 1965 (omkring 1968 enligt Sjögren/Forslund, Skellefteåbanan och Bolidens järnvägar, 2000). Ett nytt stationshus i tegel och funkisstil uppfördes då omedelbart söder om det gamla.

Bangården var under ombyggnad, men stationshuset orört (not. 2008-06-23). I maj 2008 revs godsmagasinet.

Spår åt sydväst till Rävelns grusgrop, tillkommet 1910 inför byggandet av Skelleftebanan. Spåret är numera (2009) till största delen rivet.

Under 2011 har stationshuset försetts med sadeltak och ännu ett våningsplan.

Privat ägare fr o m 2008-05-01: Gunnar & May-Brith Westermark. Biljettexpedition och resgodsutrymmen har byggts om till café/studielokal.

Kilometertal

968,266

Signatur

Bst

Socken

Norsjö

Kommun

Norsjö

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bastuträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6tvÅo5