Lämna ändringsförslag

Säffle - Guttane

Övrigt objekt, riven före 1999
Åmål–(Kil)
Sidospåret vid Vattenfalls transformatorstation strax söder om Säffle utgick härifrån men var rivet då fotografen besökte platsen den 23 oktober 1999. Foto: Peter Berggren.
Sidospåret vid Vattenfalls transformatorstation strax söder om Säffle ligger kvar i terrängen mellan järnvägen och anläggningen den 23 oktober 1999. Foto: Peter Berggren.

Namnet Säffle - Guttane är antaget.

På platsen byggde Vattenfall 1952-54 en 130/50/20 kV transformatorstation, först kallad OT92 Säffle, 1967 ändrat till OT95.

Till Vattenfalls anläggning byggde SJ ett spår som utgick åt sydväst från den punkt som markeras på kartan nedan och därefter under högersväng nådde transformatorstationen efter omkring 210 meter. Spåret bör ha tillkommit 1952. När det revs upp är inte känt.

Numera kallas området för Guttane, men vad SJ kallade "trafikplatsen" för är inte känt. Järnvägsdata har inga upplysningar och kanske förhåller det sig så, att det inte fanns någon växel in till sidospåret. Vid de förmodligen mycket sällsynta tillfällen som spåret behövde trafikeras kan man ha åstadkommit en provisorisk anslutning och därigenom undvikit de komplikationer som alltid är förknippade med en växel i linjen.

Kilometertal

300,3

Socken

Tveta

Kommun

Säffle

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Säffle - Guttane

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AiMFnQ