Lämna ändringsförslag

Bryngelserud

Banvaktsstuga, riven efter 1965
Åmål–(Kil)
48a Bryngelserud. Bild från lantmäteriakten 1904 gällande avsöndring av styckningslotten a, där banvaktsstugan 48a Bryngelserud kom att byggas. Diagonalt över korsningen syns en trekantig utvidgning av järnvägsfastigheten, där banvaktsstugan 48 Bryngelserud låg, den är dock inte inritad på kartan. Foto: Okänd.
48a Bryngelserud och 48 Bryngelserud. Flygbilden är tagen 1970 och båda banvaktsstugorna är borta. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkiv.digital.se) och är en skanning av en provkopia (Råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Foto: Okänd.
48a Bryngelserud på en flygbild från 1960. Bilden är hämtad från kartbild.com. Foto: Okänd.

På Häradsekonomiska kartan (1883-95) finns en banvaktsstuga vid Bryngelsrud, på västra sidan av banan och norr om vägövergången. På ekonomiska kartan (1965) saknas den stugan, men däremot finns en stuga öster om banan och söder om vägövergången. Uppenbarligen är den förstnämnda banvaktsstugan nr 48 och den senare nr 48a.

Marken (2115 kvm) där stugan nr 48a byggdes såldes till Bergslagernas järnvägar 1903. Troligen byggdes stugan i anslutning till köpet, även om det inte kan uteslutas att den byggts tidigare på arrenderad mark. På omslaget till lantmäteriakten står Bryngelserud Vaktstuga nr 1.

På generalstabskartan 1942 finns nr 48 kvar, men det är svårt att avgöra om 48a är medtagen.

Banvakter

1905 – 1915
Hjalmar Nilsson, f. 1878-12-20 i Frykerud (S), död här 1915-04-05 (överkörd av järnvägståg).
Gift 1899 med Beda Vilhelmina Olsdotter, f. 1878 i Nor, död 1969 i Edsvalla, Nor.
Inflyttad i november 1905 från Åstorp i Nor, där han var extra banvakt.
Efter mannens död utflyttade Beda Vilhelmina och fyra barn 8-15 år i november 1915 till Edsvalla stationssamhälle i Nor. 1923 avled såväl den äldste sonen 23 år och en 16-årig son av sjukdom.

1915 – 1939 - ?
Karl Herman Lindberg, f. 1885-02-05 i Nedre Ullerud (S), död 1959-07-04 i Kil, Stora Kil (S).
Gift 1913 med Anna Paulina Johansson, f. 1890 i Nedre Ullerud (S), död här 1938.
Inflyttad i juli 1915 från Nedre Ullerud (S).
Kvar 1939, utflyttad troligen omkring 1945 till Kil, Stora Kil (S).

Kilometertal

253,3
253,3

Nummer

48a

Socken

Nor

Kommun

Karlstad

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Bryngelserud

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄlKCdb