Lämna ändringsförslag

Smedsta

Banvaktsstuga, riven 2021
Åmål–(Kil)
47 Smedsta 1958. Bilden bekräftar vad som nedan sägs om att hus och trädgård sköttes väl då "Olle ve Kulverten" och hans hustru bodde här. Avträdet ligger på motsatta sidan spåret. Där finns också dressinboden, där flaktrallan får stå under bar himmel. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Foto: Okänd.
BJ 47 Smedsta den 12 augusti 2008. Huset är övergivet och i mycket dåligt skick. Foto: Jöran Johansson.
BJ 47 Smedsta den 12 augusti 2008. Den vackra snickarglädjen är fortfarande intakt. Stugans namn var målat på den putsade ytan på teglet. Nu kan man möjligen ana den sista bokstaven. Foto: Jöran Johansson.
BJ 47 Smedsta den 12 augusti 2008. Vid gavelröstena på BJ:s stugor var stugnumren anbringade och här kan man tydligt se att det står 47. Foto: Jöran Johansson.
47 Smedsta den 25 april 2021, dagen efter att stugan bränts ned. Foto: Mats Danielsson.

I 1932 års matrikel är stugan benämnd Kil. Kallas lokalt för "Kulverten", så till och med i kyrkböckerna. Namnet är uppenbarligen föranlett av den kulvertering som skett av vattendraget söder om stugan som utgjorde gräns mellan Grums och Kils härader samt mellan Nors och Stora Kils socknar. När den gjordes är inte känt, men den var inte utförd då järnvägen byggdes.

Stugan är rivningshotad och med tanke på dess skick lär något alternativ inte vara aktuellt.

Någon gick händelserna i förväg och tände eld på stugan på kvällen den 24 april 2021, så den är nu nedbrunnen. (Uppgiftslämnare Mats Danielsson 2021-04-25).

Följande trevliga lilla berättelse har Kent Ohlsson bidragit med:
"Den siste banvakten vid "Kulverten" hette Olof Johansson och kallades allmänt "Olle ve (vid) Kulverten" Han bodde kvar i stugan åtminstone i slutet av 70-talet, då jag besökte honom vid några tillfällen. Jag vill minnas att han sade att han bott där i mer än 50 år varför jag antar att det var han som övertog sysslan efter den nämnde Carl Alfred Larsson... Han hade för övrigt mycket intressant att berätta om det många gånger tuffa livet som banvakt."/2015-09-29

Mats Danielsson tillägger: "Olle på Kulverten som vi kallade honom, och hans fru Astrid var ett mycket trevligt par. De ingick i vår bygemenskap, Lersätter/Sunnanå i Kil, så som det fungerade på landsbygden på 50-60 talet. Skulle det tröskas, plockas potatis, slaktas etc hjälptes man åt efter förmåga. Huset och trädgården var alltid väl i ordning. Dessutom hade Olle en rad burar med kaniner som han födde upp för köttets skull. Att han inte blev påkörd när han cyklade var ett under. Alltid mitt i vägen, och så långsamt att det var svårt att se att han rörde sig. Men helt spikrakt, inget vinglande. 2021-04-25

Banvakter

1909 - 1929
Karl Alfred Larsson, f. 1879-11-17 i Alster (S), död 1952-06-15 i Stora Kil.
Son till banvakten Lars Efraim Larsson och hans hustru Maria i banvaktsstugan Bryngelserud i Nor (S).
Gift 1) 1906 med Maria (Maja) Elisabet Andersson, f. 1882 i Torsåker (X), död 1974 i Stora Kil.
Äktenskapet upplöst 1938.
Gift 2) 1948 med Alma Hildegard Andersson, sömmerska, f. 1898 i Järnskog (S), död 1980 i Alingsås, var då sedan 1966 omgift Nyberg och änka sedan 1973.
Inflyttad i april 1909 från Nor (S). Makarna hade tillbringat ett antal år i USA och ingått äktenskap där.
Utflyttad i november 1929 till Kils municipalsamhälle, men står ännu 1932 i BJ:s avlöningsstat som banvakt i denna stuga (eller för den till stugan hörande bevakningssträckan).

Kilometertal

248,8
248,7

Nummer

47

Socken

Stora Kil

Kommun

Kil

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Smedsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TQw2Xe