Lämna ändringsförslag

Värnamo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Landeryd)–Reftele–Värnamo

Anslutande bandelar

Hestra–(Värnamo)–Bor–(Alvesta)
(Värnamo)–Vaggeryd–(Nässjö)
(Ljungby)–(Värnamo)

Värnamo station efter 1899, då det nya stationshuset tillkom.  Foto: Okänd.
Värnamo station. Jämfört med den föregående bilden är stillheten påtaglig. Foto: Okänd.
Värnamo den 6 juli 2009. Foto: Olle Alm.
Värnamo den 6 juli 2009. Onekligen en pampig byggnad. Foto: Olle Alm.
Värnamo den 6 juli 2009. Inga överdrivet stora stationsplanteringar numera, men även lite blommor i en betonglåda är ett trevligt inslag i en rätt steril miljö. Foto: Olle Alm.

Det första stationshuset byggdes av trä i samband med att den första järnvägen i Värnamo, linjen från Halmstad, öppnades 1877. I villkoren för Skåne - Smålands järnvägs anslutning ingick bl.a. att denna järnväg skulle bygga ett nytt stationshus. SSJ byggde först ett eget i korsvirkesstil som stod klart 1899, men det kom inte att användas som stationshus utan blev posthus.

Istället kom man överens om att bygga ett nytt gemensamt stationshus där även BAJ fick plats. Det gamla HNJ-stationshuset flyttades 1902 till korsningen Norra Övergången/Bangårdsgatan där det byggdes om till bostad för banmästare och också användes som överliggningshus. Det revs 1995 då den intilliggande järnvägsövergången, Norra övergången, ersattes av en vägtunnel och nya gator anlades i området varför byggnaden stod i vägen. Huset var då klätt med Sidiplattor.

Ovanstående är ett försök att sammanställa olika uppgifter som förekommit på bl.a. Järnvägshistoriskt Forum.

Det fina vattentornet av tegel revs 2022-11-13. Det har funnits en stark opinion för att bevara det, men tornet stod illa till för bangårdens ombyggnad och en flyttning hade varit alltför kostsam att genomföra.

Från den 14 augusti 2023 är åter kaféet Coffee Time igång i stationshuset efter att verksamheten legat nere några år.

Bangårdsombyggnad pågår 2024.

Kilometertal

80,888
0
172,1

Signatur

V

Socken

Värnamo

Kommun

Värnamo

Län

Jönköping

Byggd

1899

Ändringsförslag till objektet Värnamo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qXOuZÅ