Lämna ändringsförslag

Smålandsstenar

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Landeryd)–Reftele–Värnamo
Smålandsstenar station 1891, det första stationshuset byggt samtidigt med järnvägen 1877. Byggnaden brann ned till grunden 1903 och ersattes av ett nybyggt hus som stod färdigt 1904 och fortfarande finns kvar. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Smålandsstenar station brann ned den 17 mars 1903. Denna notis fanns införd i Östgötaposten 1903-03-20.
Smålandsstenar station efter branden den 17 mars 1903. Bild ur Hvar 8 dag. Foto: Orla Back, Halmstad.
Smålandsstenar station den 26 juni 2011. Foto: Olle Alm.
Smålandsstenar station den 26 juni 2011. Foto: Olle Alm.
Smålandsstenar station den 26 juni 2012. Sedan 2009 har vevar och linor i ställverket tagits bort. Foto: Olle Alm.
Smålandsstenar station från norr den 26 juni 2011. Foto: Olle Alm.

Nytt stationshus i tegel uppfört 1903-1904 efter att det gamla brunnit ned 1903-03-16.

I Boken om HNJ, Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982, Lars Olof Leander 1984 uppges: " Smålandsstenars första stationshus betecknades i flera år omkring sekelskiftet som en skamfläck för HNJ och var närmast att anse som ett ruckel. Det hade utdömts av myndigheterna flera gånger och var fallfärdigt med murkna golv, spruckna dörrar och fönster och så dragigt att snön om vintrarna yrde in i väntsalen. Stationshuset hade också blivit för litet så att väntsalen måste användas till polletterings- och packrum. År 1903 brann det ned till grunden genom en olyckshändelse. En fotogenlampa hade slagits omkull och turligt nog kunde alla människor räddas ur den brinnande stationen. Branden hotade även den närliggande bebyggelsen men räddades genom rådigt ingripande av brandpersonalen. Efter branden uppfördes 1904 ett nytt stationshus och spåren flyttades till det läge de har idag."

I Nya Wexiöbladet 1903-04-11 finns följande notis intagen: "Järnvägsstationen skall flyttas. Smålandsstenars för kort tid sedan af eldsvåda förstörda stationshus skall nu byggas upp på annat ställe än det gamla, nämligen straxt intill C. A. Andersons handelsbod och på hans ägor en bit söder om stationssamhället. Orsaken till denna flyttning, som blir ett slag i ansiktet på det stora flertalet trafikanter, lär vara, att en för saken intresserad fru förbundit sig utbetala sex tusen kronor till järnvägsbolaget samt anskaffa fri jord m.m. Från allmänhetens och trafikanternas sida sedt är det särskilt beklagligt, att nu, då uppförandet af ett tidsenligt stationshus icke längre kan uppskjutas, detsamma endast för en persons nycker skall placeras så ofördelaktigt som möjligt, skrifver en meddelare till Nya Wexiöbladet."

Uppgiften om stationshusets flyttning dementerades några dagar senare, "det är meningen att det nya skulle uppföras midt för den plats der det nedbrunna stationshuset legat".

Stationshuset köpt av Gislaveds kommun 2006.

Olle Alm 2011-07-14:
"Stationen anlades 1877. Det nuvarande stationshuset på bangårdens västra sida uppfördes 1901-1902* (Sveriges Järnvägsstationer). Det har en mittdel parallellt med spåret och två ändflyglar som är vinkelräta mot spåret. Materialet är rött tegel. Det ursprungliga huset var betydligt mindre.

Platsen är hållplats för Krösatågen. Bangårdsområdet är i stort sett bevarat, men det kvarvarande vevställverkets vevar och tillhörande linor och linsträckare har avlägsnats mellan juli 2009 och juni 2011. Norr om stationshuset finns ett magasin och en lastkaj kvar. På den östra sidan står en portalkran över det yttersta spåret och en körbana för bilar. (Besök 2009, 2011)."

*) Bokverket Sveriges Järnvägsstationer är mindre pålitligt som källa. Enligt uppgift i dagstidningar skedde branden 1903-03-16. Boken om HNJ 1882-1982 innehåller den felaktiga uppgiften att branden skedde 1901.

Kilometertal

123,289

Signatur

Sdr

Socken

Villstad

Kommun

Gislaved

Län

Jönköping

Byggd

1904

Ändringsförslag till objektet Smålandsstenar

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Äpo159