Kävlinge–Barsebäckshamn

Bandel 627, SJ-distrikt 28 bs

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1907