Lämna ändringsförslag

Kävlinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
Teckomatorp–Kävlinge–Flädie–(Arlöv)

Anslutande bandelar

(Landskrona)–(Kävlinge)–(Lund)
(Kävlinge)–Barsebäckshamn
(Kävlinge)–(Örtofta)–(Harlösa)–(Sjöbo)

Kävlinge station efter 1934. Bild av okänt vykort från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Kävlinge station, gatusidan 1971. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ur skrivelse från distriktschefen (III distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1937-07-10:

"Boställshusen nr 9 A och 9 C i Kävlinge äro övertagna av Statens järnvägar i samband med förvärv av M.B.J. respektive K.S.J. De äro synnerligen bristfälliga och kräva årligen ett avsevärt underhåll. Hus 9 A är uppfört 1888 av tegel samt innehåller banmästareexpedition samt två lägenheter om 2 r.o.k. Hus 9 C är uppfört 1906 av tegel samt innehåller 2 lägenheter om 1 r.o.k. och 2 lägenheter om 2 r.o.k. Lägenheterna i båda husen äro tjänstebostäder.

Medgivande att riva hus 9 A gavs, medan Järnvägsstyrelsen ansåg att hus 9 C borde kunna säljas med mark. Så blev också fallet. En av hyresgästerna, stationskarlen Anders Persson bjöd 9000 kr för byggnaden med ca 560 kvm mark. Försäljningen gick sannolikt igenom.

Kilometertal

20,366
275,098
16,221

Signatur

Kg

Socken

Kävlinge

Kommun

Kävlinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Kävlinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LqWiJp