Lämna ändringsförslag

Höjsmölla

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2013
(Kävlinge)–Barsebäckshamn
Höjsmölla station den 31 juli 1983. Tydligen blev inte den 1931 beslutade reduceringen av byggnadens storlek så omfattande. Det förefaller som om endast den ena flygeln tagits bort.  Foto: Anders Olsson.
Höjsmölla station den 11 april 2013. En fin byggnad som tyvärr tillåts förfalla. Foto: Bengt Gustavsson.
Höjsmölla station den 11 april 2013. Foto: Bengt Gustavsson.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse den 13 juni 1931 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Stationshuset vid Höjsmölla är utfört som korsvirkeshus i två våningar och av enahanda typ och storlek som övriga stationshusbyggnader vid den s.k. Barsebäcksbanan.

Stationshusets iståndsättande, vilket ej längre kan ställas på framtiden, beräknas med ledning av tidigare utförda likartade reparationer, komma att uppgå till omkring 4.000:- kr och hava medel härtill upptagits i årets underhållsstat."

Distriktschefen framhåller härefter att uppbörden per år uppgår till endast omkring 2000 kr plus viss summa för posthanteringen. Inkomsten anses inte kunna motivera att hela den stora byggnaden behålles med tanke på kommande uppvärmnings- och underhållskostnader. Någon utsikt att hyra ut delar av huset föreligger inte. Han föreslår att enbart en mindre väntsal med expeditionslokal samt en enrums lägenhet till platsvakten behålles och att huset i övrigt nedrives. Plats för godshantering kan inrymmas i ett uthus. Kungl. Järnvägsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Kilometertal

11,826

Signatur

Höj

Socken

Hög

Kommun

Kävlinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Höjsmölla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3Äonrb