Uppsala N–Enköping

Bandel 215, SJ-distrikt 31 bs

Län

Västmanland
Uppsala

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1912