Enköpings hamn–Enköping

Bandel 217:1

Län

Västmanland

Spårvidd

1435