Boden–Morjärv

Bandel 10, SJ-distrikt V

Län

Norrbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1900-1902