Lämna ändringsförslag

Morjärvs grusgrop

Grusgropsspår, riven
(Boden)–Morjärv

Sannolikt har grustäkt förekommit på båda sidor av banan vid skilda tidpunkter. Enligt en spårplan från 1952 låg grusgropen på norra sidan av spåret med infart österifrån. Koordinaterna visar detta läge.

Kilometertal

1216,252

Signatur

Mjvg

Socken

Töre

Kommun

Kalix

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Morjärvs grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nYTVwt