Lämna ändringsförslag

Sågbäcken

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Boden)–Morjärv

Enligt Järnvägsdata är trafikplatsen anlagd 1902 som militärmötesplats (anges 1936 fortfarande så), omkring 1940 upprustad som "riktig" station, nedklassad som lastplats efter kriget, nedlagd och riven 1956.

Enligt bangårdsritning 1937 fanns en "stationsstuga" på västra sidan av banan i bangårdens södra ände. Eftersom Sågbäcken då inte var upplåten för allmän trafik var stugan förmodligen bara avsedd för personalen vid de tillfällen trafikplatsen togs i bruk. Den syns också på den ekonomiska kartan 1949 och motsvarar den undre markeringen på kartan nedan. Den övre markeringen visar trafikplatsens officiella läge enligt kilometermätningen, som inte är identiskt med stationsstugan utan sannolikt mitten av de två spår (ett rundspår och ett långt stickspår) som fanns på västra sidan av banan.

Det finns en ny s.k. driftplats med namnet Sågbäcken men den redovisas inte här.

Kilometertal

1211,788

Signatur

Sbä

Socken

Töre

Kommun

Kalix

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Sågbäcken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ymYmvj