Lämna ändringsförslag

Boden Central

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Älvsbyn)–Boden

Anslutande bandelar

Luleå–Gammelstad–(Boden)
(Boden)–Gällivare
(Boden)–Morjärv

Boden C, en gammal bild. Foto: Okänd.
Boden C den 1 juli 2006. Byggnaden har bevarats med fin känsla för dess särart. Foto: Peter Sandström.
Boden C den 30 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Boden C den 30 juni 2006. Foto: Peter Sandström.

Den första järnvägen förbi Boden var den engelskbyggda malmbanan mellan Gällivare och Luleå. Efter några år med enbart godstrafik uppläts den för persontrafik 1891 och ett stationshus byggdes i förlängningen av Kungsgatan,

Stambanan genom övre Norrland nådde Boden 1894 och Boden blev därmed Norrbottens viktigaste järnvägsknut. Ett nytt och större stationshus byggdes samma år. Det äldre stationshuset användes som hotell till 1897 då en ny hotellbyggnad uppfördes intill stationshuset. Det nya stationshuset ritades gemensamt av A.W. Edelsvärd och Folke Zettervall, SJ:s avgående respektive tillträdande chefsarkitekter.

I Dagens Nyheter finns den 1 november 1892 en notis om bygget: "I Boden pågår arbetet med grundläggningen för det nya stationshus, som genom stambanebyggnadens försorg der skall uppföras. Stationshuset förlägges strax söder om det gamla, så att dess norra gafvel kommer att ligga ungefär på samma ställe som det gamlas södra gafvel".

1921 drogs ett godsspår öster om stationen så att de tunga malmtågen kunde rulla förbi Boden utan att gå in på stationen.

Kilometertal

1144,375

Signatur

Bdn

Socken

Överluleå

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Boden Central

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: sbrrG8