Lämna ändringsförslag

Niemifors

Banvaktsstuga, riven omkring 2003
(Boden)–Morjärv
308 Niemifors, ritning till försäljningsärendet 1938.

2 rum och kök. Saknar väg.

Stugan blev 1938 föreslagen till försäljning för bortflyttning. Den var byggd i timmer med utvändig panelbeklädnad, tak med tegel, sockel av granit. Ett uthus av resvirke 10,0 x 4,8 meter innehöll vedbod, avträde, ladugård och foderbod. Stugan var i behov av grundlig reparation. Den var senast reparerad 1924. Efter den 10 juni 1935 har stugan varit uthyrd för en årshyra av 240 kronor.

Avtal om försäljning av stuga och uthus med tillhörande markområde om cirka 4200 kvm upprättades med F.V. Lindström, Niemifors. Järnvägsstyrelsen ansåg dock att priset 2300 kronor var för lågt och medgav inte försäljningen. Hur affären därefter utvecklades är inte känt.

Stugan såldes till Sixten Byberg, som 1954 plockade ned den och återuppförde den på Råneälvens östra strand ca 400 m nedströms järnvägsbron. Stugan sänktes därvid tre stockvarv jämfört med tidigare. Byberg avled 2001 och ett par år senare såldes stugan till den nuvarande ägaren Tobbe Eriksson. Mer finns att läsa på hans hemsida http://www.tobbeeriksson.se (verkar pausad).

Kilometertal

1174,085

Nummer

308

Socken

Råneå

Kommun

Luleå

Län

Norrbotten

Byggd

1900

Såld

Ca 1954

Ändringsförslag till objektet Niemifors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OVChäv