Ängelholm–Åstorp–Billesholm–Teckomatorp

Bandel 495, SJ-distrikt III

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1886