Lämna ändringsförslag

Engelholm gamla

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1959, se anm
Ängelholm–(Åstorp)–Billesholm–(Teckomatorp)
Engelholm station 1875 - 1885. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Ängelholm gamla station omkring 1900 - 1910. Stationen lades ned omkring 1902 men det betyder inte att stationshuset var i bruk för järnvägsändamål så länge. Troligen byggdes den om till bostäder långt tidigare, efter att den nya stationen tillkommit 1886. Det bör ha funnit mer än fyra lägenheter och troligen är alla barnen på bilden boende i huset. Foto: Okänd.
Ängelholm gamla station kort tid innan huset revs, vilket skall ha skett 1959. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Station 1875, lastplats 1886, hållplats, nedlagd omkring 1902 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Före 1886 Engelholm.

Revs hösten 1959*. Byggnaden hade då i många år varit bostadshus, ägd av Ängelholms kommun. Den skall ha varit ganska medfaren.

Numera går "innerleden" Kristian II:s väg rakt över platsen för stationsbyggnaden.

Uppgiften om rivningsår finns här.

Kilometertal

218,0

Socken

Ängelholm

Kommun

Ängelholm

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Engelholm gamla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GWdiou