Lämna ändringsförslag

Vrams Gunnarstorp södra

Banvaktsstuga, riven före 1967
Ängelholm–(Åstorp)–Billesholm–(Teckomatorp)
375 Vrams Gunnarstorp den 20 mars 1918. Med stor sannolikhet är stugan på bilden inte ursprunglig, utan byggd efter statens övertagande av västkustbanekomplexet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Det föreligger viss osäkerhet om denna stugas (och grannstugan Vrams Gunnarstorp norras) numrering.

2 rum och kök.

Här har funnits två banvaktsstugor, möjligen en dubbelstuga, omedelbart norr om en vägövergång i plan.

Här inrättades 1881 en hållplats Wrams Gunnarstorp som blev mycket kortlivad. Redan efter 17 månader lades den ned.

En tidningsnotis ur Öresundsposten 1882 nämner att tjuvar "hemsökt en till hållstation apterad banvaktarestuga... belägen i omedelbar närhet af Wrams-Gunnarstorp...". Det bör ha varit den närmast vägövergången belägna stugan, alltså den södra av de två stugorna, som blev "apterad" till hållstation.

Med hållstation brukar avses en hållplats där tågen stannade endast om på- eller avstigande påkallade uppehåll. Anders Olsson uppger: "att man öppnade hållplatsen var troligen för att man 1881 började med ångvagnstrafik på Landskrona-Ängelholmsbanan. Troligen blev det ingen succé. De boende föredrog nog att åka till Helsingborg från Gunnarstorps station på Helsingborg-Hässleholm och inte till Landskrona. Hade Malmö-Billesholm funnits hade kanske det gått bättre men när MBJ öppnade 1886 var ångvagnen redan utsliten!"

På häradsekonomiska kartan från 1910-talet liksom på flygbild från 1940-1947 på www.kartbild.com finns här en stuga, men på motsvarande flygbild från 1967 finns ingen stuga kvar.

Sannolikt har de båda stugorna efter statens övertagande av banan rivits och ersatts av den stuga som ses på bilden ovan. Den påminner om de stugor Statens Järnvägar byggde omkring sekelskiftet 1900 på linjen Krylbo - Frövi och på 1910-talet på Järna - Åby, även om dessa var uppförda antingen av oputsat tegel eller trä.

Kilometertal

234,525

Nummer

375
2225?

Socken

Norra Vram

Kommun

Bjuv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Vrams Gunnarstorp södra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MdLLEx