Lämna ändringsförslag

Malma

Banvaktsstuga, riven före 2015
(Uppsala N)–(Enköping)
Banvaktsplåt (mössmärke) som bör ha använts av banvakten i Malma. Foto: Okänd.

I Olle Nilson, Tågtider (2015) uppges att stugan byggdes omkring 1880 som soldattorp. I likhet med UEJ stationshus försågs den med ett brett vitt band runt fasaden.

Såld med mark 1938 till f.d. banvakten E. Eklund. I försäljningshandlingarna uppges stugans nummer till 675.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse i mars 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"F.d. banvakten E. Eklund, vilken, efter att med utgången av sistlidne januari månad hava avgått ur tjänsten, fortfarande förhyr banvaktstugan nr. 675 å linjen Härkeberga-Enköping, har begärt att få förvärva stugan med tillhörande mark m.m. för 2.000:- kronor. Eklund har bebott stugan allt sedan järnvägen år 1912 öppnades för trafik.

Enligt uppgift inköptes stugan med tillhörande mark för 1.800:- kronor vid järnvägens byggande år 1911. Stugan, som är ett gammalt soldattorp, uppfört av timmer på stengrund, inrymmer 1 rum och kök om resp. 15 och 13 kvm. golvyta och en rumshöjd av blott 2,15 m. På vinden har innehavaren på egen bekostnad inrett en liten låg kammare om 9 kvm. golvyta. Stugan är bristfällig och kräver, om den skall kvarbliva i statens järnvägars ägo, en omfattande reparation. Å tomten finnes vidare ett fallfärdigt uthus med kostall samt en tvättstuga av enklaste slag, även den i bristfälligt skick.

Då stugan ej erfordras som bostad för banvakt samt det erbjudna priset anses skäligt, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa köpeavtal ang. densammas försäljande i enlighet med här närslutet förslag till dylikt avtal."

I avtalet intogs också passusar om att "i köpet ingår ... i slänten mot järnvägsspåret belägen källare vilken senare får å nuvarande plats kvarligga intill dess statens järnvägar påfordrar densammas borttagande" samt att "en gångväg får anordnas och begagnas mellan de å ömse sidor om banan belägna områdena".

Banvakter

1912 - 1938
Ernst Edvard Eklund, f. 1876-11-20 i Rytterne (U), död här 1951-01-13.
Gift 1900 med Edla Bernhardina Johansson, f. 1878-06-19 i Kärrbo (U), död här 1940.
Inflyttad i januari 1912 från Enköping.
Övertog stugan vid sin pensionering 1938.

Kilometertal

38,7
5,6

Nummer

671 se anm
2

Socken

Härkeberga

Kommun

Enköping

Län

Uppsala

Såld

1938

Ändringsförslag till objektet Malma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zÖ6KQY