Storuman–Sorsele

Bandel 61, SJ-distrikt V

Län

Västerbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1926-1929