Lämna ändringsförslag

Storuman

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Vilhelmina)–Lövlid–Storuman

Anslutande bandelar

(Storuman)–Sorsele
(Lycksele)–(Storuman)

Storuman station den 27 juni 2002.  Foto: Bengt Gustavsson.
Storuman station den 1 augusti 2007.  Foto: Bengt Gustavsson.
Storuman station den 1 juli 2011. Foto: Olle Thåström.
Storuman station den 1 augusti 2007. Ångloket är E2 957.  Foto: Bengt Gustavsson.
Storuman järnvägshotellet, byggt 1924. Bilden - från Sveriges Järnvägsmuseum - är tagen innan hotellet byggdes ut 1934. Foto: Okänd.
Storuman station, ett av flera boställshus byggda i samma stil. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Storuman station, avträdesbyggnad den 25 maj 1991. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Lars-Olov Karlsson.

Anläggandet av Inlandsbanan pågick mellan åren 1907-37. År 1923 hade banan söderifrån nått upp till trakterna kring sjön Storuman. Bygdens dåvarande huvudort - Stensele kyrkby - kunde med hänsyn till terrängförhållandena inte nås av järnvägen. Stationen byggdes därför vid stranden av Storuman. På obebyggd mark växte sedan Storumans samhälle upp med utgångspunkt från stationen. För planeringen av området och byggnadernas ritningar stod SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Närmast stationen uppfördes ett järnvägshotell, då stationen under en period var ändstation för Inlandsbanan söderifrån, och flera boställshus för SJ:s anställda. Husen uppfördes "på gammalt Västerbottniskt byggnadssätt" med tjärade timmerfasader och spånbelagt tak. Stationen skulle betjäna Tärna och andra orter längs Umeälvens övre lopp.

Trafikplatsen var en mindre lokstation och därför uppfördes ett lokstall med vidbyggt vattentorn av tegel, kolgård och andra nyttobyggnader.

Stationshuset i Storuman tillhör den största modellen av stationshus vid Inlandsbanan och är byggt i liggtimmer i 1 1/2 våning och har frontespis och perrongtak längs hela fasaden mot banan. På den ena gaveln återfinns ett stort trapphus, vid den andra gaveln ansluter godsmagasinet som är placerat med långsidan mot banan. Stationshusets symmetriska fasader har en enkel, funktionell utformning med vissa klassicerande drag.

Stationshuset med godsmagasin förklarades som byggnadsminne 1986, järnvägshotellet 1980.

Kilometertal

312,445
167,181 från Hällnäs

Signatur

Sum

Socken

Stensele

Kommun

Storuman

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Storuman

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅözBx2