Lämna ändringsförslag

Bro Sandsele

Bro över vattendrag, kvar 2023
(Storuman)–Sorsele
Bro över Vindelälven vid Sandsele, norra bron över huvudfåran den 24 april 2013. Foto: Mikael Lundberg.
Bro över Vindelälven vid Sandsele, södra bron över sidofåran den 24 april 2013. Foto: Mikael Lundberg.
Broarna över Vindelälven mellan Blattnicksele och Sandsele, södra bron närmast. Bilden är troligen tagen 2021. Foto: MangesFoto.
Broarna över Vindelälven mellan Blattnicksele och Sandsele, södra bron närmast. Bilden är tagen i augusti 2023. Foto: Per Lundström.

Inlandsbanan passerar här Vindelälven på en bro som egentligen är två!

I den teknisk-ekonomiska redogörelsen för statsbanan Volgsjön - Gällivare talas om en bro med två spann om 30,8 resp. 70,0 m fri spännvidd. Då "mellanstödet" utgörs av ca 55 m fast mark kan ifrågasättas om det inte är fråga om två broar belägna på kort avstånd från varandra.

Bron var ursprungligen en ren järnvägsbro men efter överenskommelse med Sorsele sockens vägstyrelse i maj 1933 uppläts den för vägtrafik. När ombyggnaden var klar framgår inte. Signalplatsen Sandselebron tillkom 1936 och bör ha haft samband med brons nya funktion. Men kan det ha tagit så lång tid att konvertera bron eller löste man säkerhetsfrågan på annat sätt en tid?

Sedan 1974 är bron åter en ren järnvägsbro.

Markeringen på kartan nedan avser den längre bron över Vindelälvens huvudfåra.

Kilometertal

211,7

Socken

Sorsele

Kommun

Sorsele

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bro Sandsele

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1GI5uk