Lämna ändringsförslag

Gubbträsk hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven i mitten av 1980-talet
(Storuman)–Sorsele
Gubbträsk hållplats i maj 1983. Fotoriktning mot Storuman, dvs järnvägsmässigt söderut men geografiskt snarare västerut. Foto: Sven Olof Muhr.

1944 - 1969.

Koordinaterna är framtagna enligt kilometermätningen och är ganska ungefärliga.

Sven Olof Muhr berättar: "Hållplatskuren vid Gubbträsk stod kvar på sin plats fram till mitten av 1980-talet och användes emellanåt som raststuga av banpersonalen. Platsen var försedd med telefon och en spårramp där ett mindre arbetsfordon kunde rangeras undan från linjen. En liten dubbelsidig namnskylt fanns monterad under takbrättet på kuren hängande vinkelrätt mot spåret. Skylten satt kvar så länge byggnaden fanns på platsen, som nåddes via en 50 m lång gångstig upp från inlandsvägen."

Kilometertal

194,1

Signatur

Gtr

Socken

Stensele

Kommun

Storuman

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Gubbträsk hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅijrUQ