Slite–Romakloster

Bandel 663, SJ-distrikt 37 drs

Län

Gotland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1902