Lämna ändringsförslag

Tule

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
Slite–(Romakloster)
Tule station den 10 juni 1953, dagen då trafiken nedlades. Foto: Olof Sjöholm.
Tule station den 13 juli 1993. Foto: Bengt Gustavsson.
Tule station den 13 juli 1993. Foto: Bengt Gustavsson.
Tule station den 2 juni 2013. Efter 60 år har stationen åter fått järnvägsanknytning, då museibanan från Hesselby nått hit. Inom ett par år ska den ha utsträckts till Romakloster. Foto: Jöran Johansson.
Tule station den 2 juni 2013. Foto: Jöran Johansson.
Tule station den 2 juni 2013. Foto: Jöran Johansson.

Tule är enda mötesstationen mellan Hesselby och Romakloster.

Från GHJ webbsida:
"Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ). Namnet "Tule" tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkända "Halla" som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till den 1 juli 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ kommer hållplatsen/anhalten uppgraderas till station! Sommaren 2013 rullade de första tågen sedan 1958 till Tule. Vid stationen finns en ny perrong i gammal stil och en semafor som kommer från Vimosågen på södra Inlandsbanan. Semaforen har vi fått från JTJ och den har renoverats av en av våra anställda.

Under 2007 har den historiska bangården vid Tule återuppbyggts med två växlar och 90 meter hinderfritt sidospår. Vidare har uthusen renoverats. Tretrådstunet runt stationsområdet har återuppbyggts 2007-2009.

Tule station köptes av Märta och Ingmar Lindkvist 1982. De grundade "Märta och Ingmar Lindkvists Stiftelse till stöd för Föreningen Gotlandståget".Stiftelsen kallas i daglig tal "Tulestiftelsen" och förvaltar stationsområdet med tillhörande hus.

Under 80-talet knackades den putsade fasaden ned. Väntsalen och expeditionen har återställts musealt. Stiftelsen har under senare år låtit renovera tak och fasader på stationshuset.

Stationsområdet med byggnader är sedan 2002 byggnadsminnesförklarat.

Kilometertal

3,9

Signatur

Te

Socken

Halla

Kommun

Gotland

Län

Gotland

Ändringsförslag till objektet Tule

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IÖ98le