Lämna ändringsförslag

Gotlands Hässelby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
Slite–(Romakloster)
Gotlands Hässelby på en bild från 1930-talet. Mannen till höger skall vara Olof Hoffman. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Gotlands Hässelby den 10 juni 1953. Det var samma kulna dag som trafiken lades ned. Foto: Olof Sjöholm.
Gotlands Hässelby den 7 augusti 1966. Järnvägen är borta sedan ett antal år, stationshuset är öde. Men om några år ska här bli nytt liv. Foto: Jöran Johansson.
Hesselby station den 19 juli 1979. På de 13 år som gått sedan föregående bild togs har storverk uträttats här. Stationshuset har rustats upp och hela bangården nyanlagts. Den grå personvagnen bör vara den från fastlandet hitförda f.d. NVHJ-vagn som under några år var uppställd i Vena som "stationshus". Foto: Bengt Gustavsson.
Hesselby station den 19 juli 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Hesselby station den 19 juli 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Hesselby station den 29 maj 2013. Huset är under ommålning, därav den udda färgsättningen. Foto: Jöran Johansson.

Ursprungligen benämnd Dalhem, därefter Hässelby och från 1914 Gotlands Hässelby. På museibanan kallas den Hesselby.

Numera huvudstation för Föreningen Gotlandstågets museibana Gotlands Hesselby Järnvägar med stationshus, lokstall och godsmagasin bevarade. I det s.k. GLC-magasinet är ett museum inrymt.

2013 är linjen mot Romakloster utbyggd ungefär till hälften (till hållplatsen Kambshagtorp) och om två år ska hela linjen stå klar.

Tidplanen har hållits och i maj 2015 invigdes linjen till Romakloster.

Kilometertal

6,8

Signatur

Ghy

Socken

Dalhem

Kommun

Gotland

Län

Gotland

Ändringsförslag till objektet Gotlands Hässelby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SI3LU5