Romakloster–Hablingbo

Bandel 664, SJ-distrikt 37 drs

Län

Gotland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1897-1924