Lämna ändringsförslag

Fryksta

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
Kil–Fryksta
Fryksta station någon gång efter 1871. Det vita huset mitt i bilden är Sveriges första järnvägsstation, ena ändpunkten för Fryksta - Clara Elfs jernväg. Till höger ligger SJ:s stationsbyggnad. Båda byggnaderna finns kvar än i dag. Foto: Okänd.
Fryksta station i början av 1900-talet. Foto: Okänd.
Fryksta station den 18 juli 1995. Foto: S-O Strand.
Fryksta station den 6 september 2012. Byggnaden inrymmer numera ett museum över Fryksta och båttrafiken på Frykensjöarna.  Foto: Olle Thåström.

Sidobana från Kil Nedre station, senare omlagd att ansluta direkt till Kils station. Banan ersatte den 1849 byggda och 1871 nedlagda smalspåriga Frykstads järnväg, Sveriges första järnväg för allmän godstrafik, senare även allmän persontrafik.

Från bangården gick spår åt norr-nordost till Fryksta grusgrop som låg i omedelbar anslutning till stationen.

Det vackra stationshuset vid Frykstads järnväg, var Sveriges första och finns fortfarande kvar (not. 2018). Det övertogs av statens järnvägar och utbjöds 1936 till försäljning: "Bostadshuset nr 9 A (det gamla stationshuset) är uppfört år 1849 av timmer och innehåller numera å nedra botten 7 rum och 1 kök samt i övre våningen 4 rum. Bostadshuset nr 9 B är byggt år 1878, likaledes av timmer, och innehåller en lägenhet om 2 rum och kök samt en lägenhet om 1 rum och kök. Båda byggnaderna äro i avsaknad av alla nutida bekvämligheter samt befinna sig dessutom liksom uthusen, nr 10 A och 10 B, i mindre gott skick. Köparen förhyr f.n. hus nr 9 A och lägenheten om 2 rum och kök i hus 9 B samt bedriver därstädes pensionatsrörelse.

De nämnda byggnaderna såldes 1936 för 10000 kr till Henning V. Haglund i Kumla.

Kilometertal

352,4

Signatur

Fry

Socken

Stora Kil

Kommun

Kil

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Fryksta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ACJbOr