Karungi–Haparanda/Torneå

Bandel 14, SJ-distrikt V

Län

Norrbotten

Spårvidd

1435
1524

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1915-1919

Anmärkningar

Bandelen Karungi - Haparanda har tillsammans med Morjärv - Karungi tagits ut bruk i december 2012, och ersatts av den tidigare godsbanan Morjärv - Karlsborgsbruk som förlängts med en nybyggd järnväg Karlsborgsbruk - Haparanda.