Lämna ändringsförslag

Haparanda

Banvaktsstuga, kvar 2000
(Karungi)–Haparanda/Torneå
349B-350F Haparanda år 1928. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
349B-350F Haparanda. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
349B - 350F Haparanda. Bild ur SJ:s 75-årsskrift 1931. Foto: Okänd.
349B-350F Haparanda den 3 juni 2019. Foto: Mirjam Klein.

På bottenvåningen fanns en bostadslägenhet om två rum och kök samt ett rum som utgjorde banmästarexpedition, på övervåningen en lägenhet om två rum och kök. Hel källarvåning.

I juli 1934 ingav distriktschefen (V distriktet) följande framställning till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Lägenheterna i banmästarstugan i Haparanda äro kalla och dragiga. För att om möjligt avhjälpa denna olägenhet hava för några år sedan såväl inner- som ytterpanelerna nedtagits, väggstommen omdiktats å båda sidor samt papp och paneler ånyo uppsatts. Åsyftat resultat uppnåddes dock icke. Särskilt expeditionsrummet för banmästaren är på grund av sin belägenhet ovanligt kallt. Källarlokalerna, som omfatta tvenne matkällare och en tvättstuga, äro icke frostfria, varför där förvarade matvaror fördärvas vintertid. Vederbörande bostadshavare hava på grund härav gjort framställning om att centralvärmeledning måtte anordnas i stugan och i samband därmed även vattenklosetter.

Framställningen synes mig beaktansvärd, och arbetet ifråga bör komma till utförande förslagsvis enligt bilagda ritning, märkt 20 bansektionen nr 1404. Kostnaden har preliminärt beräknats till 4300 kronor.

Efter arbetets avslutande beräknas hyrorna ökas med sammanlagt 144 kronor per år ..."

Det är inte känt om arbetena kom till stånd så som föreslagits.

Kilometertal

1310,684

Nummer

349B-350F

Socken

Haparanda

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Haparanda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: njBEYr