Lämna ändringsförslag

Haparanda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Karungi)–Haparanda/Torneå
Haparanda station den 5 maj 2018. Sedan 2012 är bangården elektrifierad liksom hela den delvis nybyggda banan från Boden. Foto: Bo-Lennart Jonsson.

Stationshuset är byggnadsminne sedan 2003.

Ur Riksantikvarieämbetet, Bebyggelseregistret:
"Haparanda stationshus är uppfört 1917* och ritat av Folke Zettervall för den då nybyggda statsbanelinjen till Haparanda. Stationshuset, vars tegelfasader ger ett massivt och sammanhållet intryck, har en stor volym åt öster med två kraftiga frontespiser i det branta taket. Den långsträckta byggnadsdelen, som är något lägre, har rundbågemotiv i bottenvåningen, perrongtak och ovanför detta en mezzaninvåning, klädd med träpanel. Den cirka 80 m långa byggnaden avslutas i väster av ett gavelparti, krönt av en takryttare.

Stationsbyggnaden har stora arkitektoniska värden, såväl i den monumentala exteriören som de bevarade inredningarnas utformning och stil. Monumentaliteten är ett uttryck för de stora förväntningar man då hade på utvecklingen av handel och samfärdsel över gränsen till dåvarande Ryssland."

*) 1915 enligt SJ:s 75-årsskrift 1931.

Haparanda har som enda station i Sverige bredspår genom att ett spår med den finska spårvidden dragits hit från Torneå. På motsvarande sätt fortsätter ett normalspår från Haparanda över till Torneå. Givetvis delar de båda spårvidderna banvall och bro över Torne älv. Spårviddsskillnaden är för liten för att treskensspår ska kunna användas och inte heller kan normalspåret ligga mellan bredspårets räler, varför spåren så att säga får gränsla varandra.

------------------

Banvakten bosatt i hus 14(?), 2 rum och kök.

Kilometertal

1310,671

Signatur

Hp

Socken

Haparanda

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Byggd

1917*

Ändringsförslag till objektet Haparanda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: odO4mö