Hörken–Gravendal–Neva

Bandel 284

Län

Örebro
Dalarna
Värmland

Spårvidd

802

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1875-1929