Vansbro–Neva–Långban–Persberg

Bandel 131, SJ-distrikt II

Län

Värmland
Dalarna

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1889-1890