Lämna ändringsförslag

Lövsjöväxeln

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Hörken)–Gravendal–(Neva)
Lövsjöväxeln på den ekonomiska kartan 1971 efter att banan rivits.
Lövsjöväxeln troligen på 1930-talet. Bilden är tagen mot utfarten mot resp. Hörken och Gravendal. I sluttningen till vänster ligger en tjänstebyggnad vars funktion inte är klarlagd.  Foto: Okänd.
Lövsjöväxeln, delförstoring av föregående bild. Till vänster går spåret uppåt mot Hörken och från vänster arbetar HFJ motorvagn sig uppför den branta stigningen från Gravendal. Foto: Okänd.
Lövsjöväxeln, här stavat Löfsjöwexeln, enligt obekräftad uppgift är bilden tagen omkring 1895. Byggnaden fanns troligen på platsen då banan byggdes och köptes in av järnvägsbolaget. Foto: Okänt.

På grund av terrängförhållandena kunde banan inte dras direkt uppför Lövsjöhöjden utan man sneddade uppför denna för att halvvägs upp byta riktning på spåret, en sorts "säckstation" med spåren utgående åt samma håll, uppför mot Hörken och nedför mot Gravendal. I alla tåg måste därför loket göra rundgång för att sedan fortsätta åt det motsatta hållet.

Socken

Säfsnäs

Kommun

Ludvika

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Lövsjöväxeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mNwTep