Lämna ändringsförslag

Hörken

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1968
(Grythyttan)–Hällefors–Bredsjö–(Ställdalen)–Hörken–(Grängesberg)–(Ludvika)

Anslutande bandelar

(Hörken)–Gravendal–(Neva)

Hörken station under sitt ursprungliga namn Bergslags-Hörken, vilket innebär att bilden är tagen före 1907. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Hörken station 1910, året innan byggnaden brann ned. Foto: Okänd.
Hörken station, det nya stationshuset byggt 1912 i s.k. Bergslagsstil. Foto: Okänd.
Hörken station troligen omkring 1920. Vykort från Bergströms förlag, Hörken. Foto: Okänd.

Före 1907 Bergslags Hörken.

Föreningsstation 1877 - 1940 med smalspåriga (802 mm) Säfsnäs Järnväg, SVJ (från 1931 ingående i Hällefors - Fredriksbergs järnväg, HFJ).

1904 sidospår till Hörks masugn, ca 300 m.

Det första stationshuset brann ned 1911, nytt uppfört 1912.

Ur Dagens Nyheter tisdagen den 12 december 1911:

Hörkens stationshus nedbrunnet.
Ett stationsbiträde såradt. Telegrafförbindelserna afbrutna.

"Hörkens stationshus strax söder om Ludvika på Bergslagsbanan nedbrann i går eftermiddag till grunden. Elden uppstod vid 6-tiden i stationsinspektorens våning - af hvad anledning är hittills obekant - och spred sig med stor hastighet. Trots att såväl Hörkens stationspersonal som brandmanskap från Grängesberg uppbjödo alla sina krafter, stod elden icke att släcka. Stationens kassa och handlingar, liksom en mindre del af lösöret lyckades man visserligen rädda, men själfva huset måste prisgifvas åt lågorna. Ett stationsbiträde, som under räddningsarbetet uppehöll sig i huset, måste i sista ögonblicket ta sig ut genom ett fönster och blef därvid lindrigt skadad.

Till följd af branden blefvo telegraf- och telefonförbindelserna med stationen afbrutna och kunde först sent på kvällen återställas. Någon rubbning i tågtrafiken vållade branden däremot icke.

Stationshuset var försäkradt i järnvägarnas försäkringsanstalt."

Kilometertal

94,3
94,3

Signatur

Hrk

Socken

Ljusnarsberg

Kommun

Ljusnarsberg

Län

Örebro

Byggd

1912

Ändringsförslag till objektet Hörken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: foZöiC