Lämna ändringsförslag

Deje

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2020
(Kil)–Deje–Lindfors–Geijersdal–Daglösen–Hornkullen–(Herrhult)–Grythyttan

Anslutande bandelar

(Munkfors)–(Deje)
(Deje)–(Karlstad)–Skoghall

Deje station vid Bergslagernas Järnvägar 1918. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Deje station, "karta öfver jordområdet till jernbanan från Deje jernvägsstation till Mons faktori vid Klara elf", upprättad 1880. Spåret till faktoriet ersatte en ca 700 meter lång hästbana förbi fallen vid Dejefors vilken anlagts i början av 1860-talet och var i drift till 1903. Vid Mon ca en kilometer ovanför fallen fanns flera magasin och ett faktori (kontors- och expeditionslokaler). Originalet till kartan finns i Lantmäteriets arkiv och kan sökas på nätet under lantmateriet.se > Historiska kartor.
Deje station den 12 juni 2005. Av den forna stora bangården finns numera bara det genomgående spåret kvar. Till höger ligger den byggnad, som ersatte det 1947 nedbrunna ursprungliga stationshuset.  Foto: Peter Berggren.
Deje station den 12 juni 2005. Även den här byggnaden har (2011) skattat åt förgängelsen. Foto: Peter Berggren.
Deje station den 13 september 2008. Byggnaden har mer eller mindre övergivits och det vevställverk som finns inuti den har sedan länge saknat funktion. Tre år till och sedan skall allt vara borta. Foto: Jöran Johansson.
Deje station (NKlJ) den 3 juli 1985. Foto: Bengt Gustavsson.
Deje station (NKlJ) den 30 augusti 2007. Foto: Bengt Gustavsson.
Deje station (NKlJ) den 24 september 1990, med lokomotor USAB 703 och NKlJ 102 med ankommande godståg 9353. Foto: Bengt Gustavsson.
Deje station (NKlJ) den 24 september 1990, NKlJ 102 med avgående godståg 9354 och NKlJ lokomotor Z4p 1. Foto: Bengt Gustavsson.
Deje station den 30 augusti 2007, NKlJ:s lokstall. Foto: Bengt Gustavsson.
Deje station den 13 september 2008 med NKlJ:s lilla lokstall och vändskivan som är komplett förutom att rälsen avlägsnats. Foto: Jöran Johansson.
Deje station den 13 juli 2012. Vid den forna smalspårsstationen ligger det lilla lokstallet kvar, till och med vändskivan ser ut att finnas kvar(?) men ingår nu i någon sorts grönområde. Vändskivegropen har fyllts igen och inom rundelen har det planterats diverse växter och placerats ut några stora stenar, marschallstolpar och en soffa. Det ser trevligt ut, men för en järnvägsintresserad är det kanske mindre attraktivt.  Foto: Peter Berggren.

Förbindelsestation mellan BJ (spår österut mot Daglösen, västerut mot Kil) och NKlJ (spår väster-norrut mot Hagfors, öster-söderut mot Karlstad-Skoghall). Grusgropspår åt sydväst (Mon). Treskenspår åt nordväst till Gråtens lastplats vid Klarälven.

BJ:s stationshus på södra sidan av spåret brann 1947-12-15 (enl. Värmlands brandhistoriska klubbs hemsida) och ett nytt mindre stationshus (egentligen ställverkshus med väntsal) uppfördes på samma sida. Denna byggnad revs i början av november 2011. Den 6 nov iakttogs att den var borta, bara avspärrningar och en grävmaskin stod kvar.

NKlJ:s stationshus såldes 1991, finns fortfarande kvar (not. 2020). Likaså finns NKlJ:s enports lokstall kvar med vändskiva (beträffande vändskivan se sista bilden ovan).

På kartan nedan visar den vänstra övre markeringen läget för NKlJ stationshus, den vänstra nedre BJ stationshus och den högra var NKlJ passerade över BJ på sin väg mot Karlstad.

Kilometertal

230,155
120,508

Signatur

De

Socken

Nedre Ullerud

Kommun

Forshaga

Län

Värmland

Såld

1991

Ändringsförslag till objektet Deje

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dkD95v