Lämna ändringsförslag

Edsgatan

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2009
(Deje)–(Karlstad)–Skoghall
Edsgatan station den 30 augusti 2007. Foto: Bengt Gustavsson.
Edsgatan station den 2 augusti 2016. Foto: Olle Thåström.
Edsgatan station från norr den 2 augusti 2016. Foto: Olle Thåström.
Edsgatan station den 2 augusti 2016. Foto: Olle Thåström.

Station 1904, håll- och lastplats 1948, hållplats 1954, nedlagd 1964.

NKlJ cirkulär nr 18/1958:
"Fr.o.m. tåg 1 tisdagen den 8 april 1958 flyttas nuvarande hållplats vid Edsgatans stationshus till ny plats c:a 100 m söderut mot Karlstad vid plankorsningen km 143+780.

Tågen skola stanna vid den nya hållplatsen så att A-ändans och mellanvagnens plattformar komma mitt för befintligt regnskydd."

Kilometertal

143,58

Signatur

Ed

Socknar

Norrstrand
Karlstads Domkyrko
Karlstads landsförsamling

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Edsgatan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: xmXOT7