Bredåkra–Tingsryd

Bandel 574, SJ-distrikt 27 bs

Län

Blekinge
Kronoberg

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1896