Lämna ändringsförslag

Hejans kvarn hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Bredåkra)–Tingsryd
Hejans kvarn hållplats i juli 1942. Notera vändkorset som omnämns i texten om hållplatsen. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: E. Gustavsson.
Hejans kvarn hållplats sommaren 1999, den sista resten av anordningarna vid trafikplatsen. Foto: Sven Olof Muhr.

Sven Olof Muhr skriver:

"Hållplatsen låg under SJ-tiden ca 75 meter norr om korsningen med en mindre väg. På östra sidan av banan fanns en plattform med betongkant, påstigningsmärke och en liten öppen väntkur med namnskylten monterad under takbrättet. Kuren stod mitt emot km-stolpe nr 71. Hållplatsen kan från början ha haft en något nordligare placering, då grafiska tidtabellen anger läget till km 70,9. Intill hållplatsen fanns i äldre tid en festplats med dansbana. Hållplatsområdet var inhägnat med staket, för att inte festplatsbesökare av misstag skulle förirra sig ut på spåret. Till hållplatsen kom man via ett vändkors i stängslet. Sommaren 1999 stod vändkorset ännu kvar i skogen, grundligt inväxt men fortfarande vridbart. Det försvann dock någon tid senare i samband med avverkning av området, som en sista rest av anläggningen vid Hejans kvarn."

Kilometertal

71,0

Signatur

Hej

Socken

Tingsås

Kommun

Tingsryd

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Hejans kvarn hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: roRbxg